Interim

Interim

Här finns uppdragen som innebär att du anställs som konsult hos Planet Consulting på mer tidsbegränsade uppdrag. Det kan vara allt från projektledare, marknad, ekonom, affärsområdeschefer, HR med flera.