HR Services

Här hjälper vi små och medelstora företag med att bygga upp och stötta en HR avdelning som kanske idag inte finns. Det kan också vara att stötta HR i juridiska frågor eller bygga strukturer och processer eller vara second opinion i rekryteringar.