Om Greentech

Många undrar vad som definieras som Greentech och vad skillnaden är mellan Greentech och Cleantech. 

Området är så pass nytt och många företag vill profilera sig som ett Greentech och eller Cleantechbolag men det finns egentligen ingen större skillnad mellan begreppen. 

De flesta tänker självklart på förnybar energi såsom sol- och vindkraft när vi pratar om miljöteknik. En del kanske också tänker på vattenreningsverk och återvinning. Miljöteknik är dock mycket bredare än så.

Den vanligaste definitionen av miljöteknik är den som gjorts i EU-sammanhang inom Environmental Technology Action Plan (ETAP). Enligt denna definition omfattar miljöteknik all teknik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ. Hit räknas teknik och processer som begränsar föroreningar, är mindre förorenande och använder mindre resursintensiva varor och tjänster, och metoder för effektivare resursförvaltning. ETAP:s definition innebär att miljöteknik genomsyrar alla ekonomiska verksamheter och sektorer. 

Sverige är ett av världens främsta länder när det gäller utveckling, implementering och export av miljöteknik. Här finns även många av framtidens arbeten, både på specialistnivå men även på generalistnivå där du vill vara med och påverka miljön utifrån dina erfarenheter. 

Områden som definieras vara inom Greentech och Cleantech är:

  • Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp