ECOKRAFT – Installationschef

ECOKRAFT är en av de ledande solcellsleverantörerna i Sverige. Med inriktning på premiumprodukter och långsiktigt effektiva energilösningar hjälper vi svenskarna att ställa om från fossilt till förnybart.

ECOKRAFT är inne i en kraftig tillväxtfas och närmar sig en halv miljard i omsättning. Detta ställer stora krav på hela organisationen och hur de upplevs ut mot kund, både B2C och B2B. För att kunna nå högt ställda mål och möta kundernas önskemål och krav söker ECOKRAFT nu sin nästa stjärna i rollen som Installationschef. Det kommer vara en nyckelroll hos ECOKRAFT med stort ansvar. Du rapporterar direkt till VD och blir en del av ledningsgruppen. Rollen är placerad i Eskilstuna.

Är du passionerad och trivs i en dynamisk miljö med varierande arbetsuppgifter där innovation och förtroende är viktiga grundpelare? Drivs du av problemlösning, är kreativ, noggrann och gillar tydliga processer? Är kundupplevelsen viktig för dig? I så fall är det här jobbet för just dig!

OM ROLLEN

För ECOKRAFT är det av helt avgörande betydelse att kunden i slutändan är nöjd. Det ställer stora krav på att leverans och installation är korrekt genomförd. Det avser både ur ett fackmannamässigt perspektiv som el och installation men även vad gäller säkerhet och produkt. I rollen som Installationschef kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter därför att vara som ansvarig för att tilldelat ansvarsområde följer verksamhetssystem, lagar, förordningar, avtal, praxis, mål och policys.

ARBETSUPPGIFTER

• Övergripande ansvar för uppföljning och planering av installation och personal.

• Ansvar för personal och övriga resurser inom ditt ansvarsområde.

• Tillse att personalen har rätt kompetens.

• Processägare samt ägare av styrande dokument inom ansvarsområdet samt att driva utveckling av  

  utbildningar baserade på dessa.

• Att tillsammans med övriga processägare göra prioriteringar.

• Tillsammans med affärsområdeschefer utveckla och driva goda samarbeten internt med fokus på  

   kundnöjdhet och lönsamhet.

• Representera företaget i fackliga frågor med stöd av HR.

• Ansvar för att driva verksamheten så kostnadseffektivt som möjligt.

• Att säkerhet och lagregler efterlevs

• Ta fram budget och kalkylmallar

MÅLSÄTTNING

• Tillfredsställa kundens (interna/externa) behov och krav

• Initiera och genomföra ständiga förbättringar bl.a genom tydliggörande och kravställning på övriga

   delar av organisationen

• Processägare

• Ständigt utveckla och öka kompetensnivån inom installationsavdelningen

• Driva en lönsam, kostnadseffektiv och säker verksamhet

• Ansvara för resurser, rutiner och processer kopplat till underentreprenörer, samt uppföljning av

   kvalitet och lönsamhet av dessa.

• Inom området ansvara för arbetsmiljön.

ERFARENHETER OCH PROFIL

• Utbildning inom installation/bygg/anläggning och ledarskap.

• Mångårig erfarenhet av att arbeta i en liknande ledande position, gärna inom installation- eller

   byggbranschen med fördel inom el.

• Goda installations- och produktionstekniska kunskaper och en generell teknisk förståelse.

• Mycket goda kunskaper och färdigheter i modeller och flöden kopplat till lönsamhet. samt

   erfarenhet av att vara ytterst ansvarig för dessa frågor.  Att känna ägandeskap är viktigt.

• Mycket goda kunskaper, förmåga och färdighet i kommunikativt ledarskap

• Erfarenhet av och dokumenterad god förmåga att leda i ett företag i tillväxt och förändring

• Tidigare erfarenhet av budget och resultatansvar

• Erfarenhet av BAS-U/BAS-P uppdrag och dokumenterade kunskaper i entreprenadjuridik och PBL.

• Mycket god datavana och körkort.

OM ECOKRAFT

ECOKRAFT är ett entreprenörsdrivet företag där kvalitet, kultur, sammanhållning och vikänslan är viktiga delar. Då tror vi att alla får en rolig arbetsplats och en bra och sund arbetsmiljö.

ECOKRAFTS mission är att driva omställningen till ett långsiktigt hållbart liv och att vara Sveriges tryggaste solcellsleverantör.

ECOKRAFT grundades 2008 med syftet att projektera, leverera och installera lösningar som möjliggör livet med egen el.

ECOKRAFT levererar enbart premium-produkter som är anpassade för det nordiska klimatet och klarar stora påfrestningar därför är det ännu viktigare att hela leveranskedjan känns professionell.

Idag har företaget gjort över 6 000 solcellsinstallationer och har hjälpt privatpersoner, företag och lantbruk att bli mer självförsörjande med egen elproduktion.

Vårt mål är och kommer alltid att vara trygghet och kvalitet i varje hänseende. Vi vill att våra kunder ska vara stolta över deras investering, i väldigt många år framöver.

ECOKRAFT omsätter drygt 360 mkr och har ca 180 medarbetare. Vi finns idag på 10 orter i Sverige men växer hela tiden.

HUR MAN SÖKER TJÄNSTEN

EcoKraft AB samarbetar i detta uppdrag med Planet Consulting. Du ansöker via knappen ”Ansök nu” nedan, där du fyller i dina uppgifter och bifogar personligt brev och CV. All information hanteras konfidentiellt i enlighet med gällande Academic Searchs integritetspolicy och personuppgiftslagen GDPR. Det innebär att vi endast kan hantera din ansökan på detta sätt. Tack för att du förstår.

Har du frågor om tjänsten eller ECOKRAFT AB som företag, vänligen kontakta ansvarig konsult: Joachim Marmstedt på mail joachim.marmstedt@academicsearch.se eller på mobil 0768 502 732 eller researcher Carlotta Lilieblad på mail carlotta.lilieblad@academicsearch.se